Algemene voorwaarden

LAATST BIJGEWERKT OP 28 MAART 2021

SERVICEVOORWAARDEN (LE BEL OBJET)

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Le Bel Objet. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Le Bel Objet. Le Bel Objet biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleidsregels. waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en / of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons uw toestemming heeft gegeven om een ​​van uw minderjarige gezinsleden toe te staan ​​deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).
U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan wie dan ook te weigeren, om welke reden dan ook.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) veranderingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarmee de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. .
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE DIENST EN PRIJZEN
Alle aangeboden prijzen zijn uitgedrukt in EURO, altijd inclusief BTW en alle andere heffingen of belastingen die verplicht zijn voor rekening van de Klant. Indien bezorg-, reserverings- of administratiekosten in rekening worden gebracht, wordt dit apart vermeld. De prijsopgave heeft alleen betrekking op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De bijbehorende foto's zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet bij de prijs inbegrepen zijn.
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - AANBIEDINGSVOORWAARDEN
Hoewel de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, is het toch mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet actueel is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet. Wat betreft de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie zijn wij slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wij zijn in geen geval aansprakelijk bij kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten.
Indien de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, levertijd of levermethode, verzoeken wij de Klant vooraf contact met ons op te nemen.
Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door ons worden aangepast of ingetrokken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

SECTIE 6 - ONLINE AANKOOP EN BETALING
Elk artikel gaat altijd vergezeld van een foto, korte en / of gedetailleerde beschrijving, afmeting, gewicht en prijs.
Sommige items (bijv. Halskettingen) worden gedemonteerd om verzending veiliger te maken door losse onderdelen apart in te pakken. Het is aan de koper om het na het uitpakken weer in elkaar te zetten.
Het is zeker belangrijk om te weten dat veel artikelen van buitenlandse stammen al door de lokale bevolking zijn gebruikt en / of gebruikssporen kunnen vertonen.
Heeft u een keuze gemaakt uit het assortiment en wilt u doorgaan met de aankoop, klik dan op de knop "In winkelwagen". Als u op “Bekijk winkelwagen” klikt, krijgt u een overzicht van uw aankopen met de prijs. Als u heeft besloten uw aankopen af ​​te ronden en wilt betalen, gaat u verder met de knop "Afrekenen". Voer uw factuurgegevens in op het formulier. Heb je van ons korting gekregen vul dan de kortingscode in, anders ga je gewoon door. Controleer of je bestelling compleet is en kies een kaart waarmee je de betaling wilt regelen. Ga verder met betalen met de knop "Bestelling plaatsen".
De Klant kan kiezen tussen de volgende betaalmethoden:
Creditcard (Visa, Mastercard, American Express)
Bankkaart (Bancontact, Mister Cash)
PayPal
Maestro
Indien er een tekortkoming is van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is, zijn wij gerechtigd om de bestelling te weigeren.

SECTIE 7 - LEVERING EN UITVOERING VAN AANKOOP
Elke zichtbare beschadiging en / of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming in de levering dient onmiddellijk door de Klant te worden gemeld.
Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de Klant zodra hij (of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft genomen. Het risico gaat echter reeds over op de Klant bij aflevering aan de vervoerder, indien de vervoerder door de Klant is geïnstrueerd om de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Klant is geboden. Raadpleeg onze pagina Restitutiebeleid voor meer informatie.
Geaccepteerde bestellingen worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Een restitutie tot het volledige bedrag zal onmiddellijk aan de Klant worden betaald.
Voor meer informatie over de verzending van gekochte artikelen kunt u onze pagina Verzendingsovereenkomst raadplegen.

SECTIE 8 - RETOURNEREN VAN GOEDEREN
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op klanten die in hun hoedanigheid als klant artikelen online bij ons kopen.
De Klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na levering van de gekochte artikelen zonder opgave van reden een retour te vragen. Om het recht op retour uit te oefenen, dient de Klant ons hiervan op de hoogte te stellen door middel van een duidelijke schriftelijke verklaring per post of e-mail. De Klant kan hiervoor het formulier gebruiken dat beschikbaar is op FOD Economie: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf. De Klant moet het / de gekochte artikel (en) terugsturen naar Le Bel Objet - Nobelstraat, 216 3128 Baal, onmiddellijk, maar in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant het / de gekochte artikel (en) heeft ontvangen. De retour wordt op tijd beschouwd als de Klant de gekochte artikelen terugstuurt op of voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Alle kosten zonder uitzonderingen met betrekking tot het retourneren van het / de gekochte artikel (en) zijn voor rekening van de Klant. Als het / de geretourneerde artikel (en) op enigerlei wijze in waarde zijn gedaald, behouden wij ons het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor enige waardevermindering van de artikelen als gevolg van het gebruik van de artikelen door de klant dat verder gaat dan nodig is om bepalen de aard, kenmerken en werking van de items. Alleen artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle accessoires, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Als de klant heeft gevraagd om te beginnen met de provisies van diensten tijdens de retourperiode, zal de klant een bedrag betalen dat gelijk is met wat al is geleverd op het moment dat hij ons meedeelde dat hij zich terugtrekt uit het contract, en dit in vergelijking met de volledige uitvoering van de overeenkomst. Als de klant de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die dan tot toe van de klant is ontvangen terugbetalen binnen maximaal 14 kalenderdagen nadat we op de hoogte zijn gebracht van het besluit van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopcontracten kunnen we wachten met de terugbetaling tot alle artikelen retour zijn ontvangen. Eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de klant voor een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet vergoed. Wij vergoeden de Klant met dezelfde betaalmethode waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft uitgevoerd, tenzij met de Klant uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval zal de klant geen kosten in rekening worden gebracht voor een dergelijke terugbetaling. De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: de levering of provisies van artikelen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; de levering van zaken die zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn; de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; overeenkomsten waarin de Klant ons specifiek heeft verzocht hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud uit te voeren. Raadpleeg onze pagina Restitutiebeleid voor meer informatie.

SECTIE 9 - WORD GEDRAGSCODE
BeCommerce is de Belgische vereniging van bedrijven actief in de verkoop op afstand.
We respecteren de gedragscode die BeCommerce heeft opgesteld voor een optimale bescherming van de klant. Bij een onoplosbaar geschil met ons kan je contact opnemen met de Geschillencommissie via info@becommerce.be. Meer informatie vind je op www.becommerce.be .

SECTIE 10 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens onze pagina Restitutiebeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 11 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.
Raadpleeg onze pagina Retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 12 - OPTIONELE HULPMIDDELEN
We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen toezicht houden, noch controle of input hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of services vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 13 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 14 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, of dit nu online is , per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, de opmerkingen die u naar ons toe. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden. .
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van een derde partij, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 15 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Voor meer informatie kunt u onze pagina Privacybeleid raadplegen.

SECTIE 16 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 17 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of in strijd te zijn met onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of van enige gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

SECTIE 18 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen, verklaren of waarborgen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen om de service te gebruiken, voor uw eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, inclusief alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
Le Bel Objet, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, ontstaan door uw gebruik van een van de service of producten die met behulp van de service zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien op de hoogte gebracht van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 19 - VRIJWARING
U stemt ermee in om Le Bel Objet en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde. partij.

SECTIE 20 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn verbroken van deze Servicevoorwaarden, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

SECTIE 21 - KLACHTEN EN GESCHILLEN
In geval van een klacht kan u contact opnemen met onze klantendienst via e-mail op info@lebelobjet.be of per schriftelijke post aan Le Bel Objet - Nobelstraat 216, 3128 Baal. We zullen uw klacht beoordelen en u verder adviseren binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van uw officiële klacht. U kunt geschillen over online aankopen melden via het Europese platform voor online geschillenbeslechting (ODR). Dien de klacht in met gebruik van onze e-mail info@lebelobjet.be .

SECTIE 22 - GARANTIEVERKLARING
Overeenkomstig de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie is van toepassing vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie heeft geen invloed op deze rechten.
Om een ​​beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen overleggen. Klanten wordt aangeraden om de originele verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online zijn gekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, moet de klant contact met ons opnemen, de klantenservice en het artikel op zijn kosten aan ons retourneren.
Als er een defect wordt geconstateerd, moet de klant ons zo snel mogelijk op de hoogte stellen. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden nadat het is geconstateerd door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstel of vervanging.
De commerciële en / of wettelijke garantie is nimmer van toepassing op gebreken die ontstaan ​​als gevolg van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het is ontworpen, het niet naleven van de gebruiksaanwijzing of handleiding, aanpassingen of veranderingen aan het item, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of onjuist gebruik.
Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, indien van toepassing levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, tenzij de Klant het tegendeel bewijst.

SECTIE 23 - BOETE VOOR NIET-BETALING
Onverminderd de uitoefening van andere rechten die we hebben, in geval van niet-betaling of te late betaling vanaf de datum van het verzuim, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 10% per jaar over het onbetaalde bedrag. Daarnaast is de Klant wettelijk verplicht een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 10% over het betreffende bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

SECTIE 24 - PRIVACYVERKLARING
Wij respecteren de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.
De door u verstrekte persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de volgende doeleinden:
De gegevens die in ons bezit zijn van de Klant worden gebruikt om de afgesloten overeenkomst uit te kunnen voeren, de bestelling te kunnen verwerken, promoties van onze artikelen per e-mail mee te delen.
U heeft een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Le Bel Objet Nobelstraat, 216 3128 Baal en e-mailadres: info @ lebelobjet, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. .worden. Indien nodig kunt u ook verzoeken om de gegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, te corrigeren.
Bij gebruik van gegevens voor direct marketing: U kunt kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiervoor kan u ons contacteren op Le Bel Objet Nobelstraat 216, 3128 Baal en e-mailadres: info@lebelobjet.be.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
Momenteel heeft onze website geen afgeschermd gedeelte waarvoor inloggen vereist is. Als dit het geval is, wordt de Klant hiervan op de hoogte gesteld. De Klant is in dat geval zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen; daarom hebben we geen enkele toegang tot uw wachtwoord.
Wij houden online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te zien welke pagina's van de internetsite in welke mate worden bezocht.
U kunt onze Privacybeleid-pagina bekijken voor meer informatie.
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@lebelobjet.be .

SECTIE 25 - COOKIESVERKLARING
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan alleen een machine identificeren.
U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt als er een cookie wordt geplaatst of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie) of via de cookiebanner die wordt getoond bij een bezoek aan onze website. Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.
U kunt onze Privacybeleid-pagina bekijken voor meer informatie.

SECTIE 26 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken of wanneer u onze site niet langer gebruikt.
Als u naar ons oordeel niet, of we vermoeden dat u er niet in bent geslaagd, enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden naleeft, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en / of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 27 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het feit dat wij een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

SECTIE 28 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetten.

SECTIE 29 - BEWIJS
De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.

SECTIE 30 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 31 - CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen naar info@lebelobjet.be gestuurd worden .

Bedrijfsinformatie

LE BEL OBJET (ASCS BV)

info@lebelobjet.be

Tel: +32471755636

Nobelstraat 216,

3128 Baäl

BELGIË

RPR Leuven

BTW: BE 0679521325

Nederlands
Nederlands